Miami Beach, 2011.

Advertisements

Tripoli, 2006.